Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy

 

Středisko vzdělávání s.r.o. pořádá již mnoho let odborné kurzy různého zaměření. Vybírat můžete z krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programů, stejně jako z různých tematických oblastí. Některé kurzy jsou akreditovány MPSV ČR a po jejich absolvování účastníci obdrží certifikát s celostátní platností.  

 

Výuka je vedena odborníky z praxe, aby pro Vás byly nové informace skutečně co nejpřínosnější. Důraz je dáván také na důkladné procvičování a vlastní praktickou zkušenost - ve většině našich odborných kurzů budete mít možnost si sami zakusit, jak se například provádí terapie či jak se poskytuje první pomoc. Cílem našich kurzů není pouze osvojení si nových teoretických znalostí, ale především získání nové zkušenosti či dovednosti.