Středisko vzdělávání, s.r.o.

ONLINE Péče a výchova dětí

Rozvoj smyslového vnímání u dětí do 6 let

 

Pomocí smyslů vnímá dítě vše, co ho obklopuje. Ke každodennímu zkoumání a objevování okolního světa potřebuje plně využívat své smysly. Při rozvoji smyslového vnímání musíme brát v potaz jednotlivé vývojové fáze, ale také individualitu každého dítěte.  

 

Co se na webináři dozvíte? 

- Přiblížíme si vývojové fáze jednotlivých smyslů. 

- Zaměříme se na důležité milníky vývoje dítěte. A případě pochybností, kdy se včas obrátit na odborníka. 

- Vysvětlíme si, proč by měly být podněty, které na dítě působí, zastoupené v dostatečném množství i kvalitě. 

- Ukážeme si pomůcky, hračky i vhodné aktivity pro konkrétní věkové skupiny. 

- Představíme si způsoby práce při rozvoji zrakového a sluchové vnímání u dětí, které se připravují na zápis do 1. třídy. 

- Zajímají Vás pohled speciální pedagožka a mámy na celkový rozvoj dětí od nejranějších věku až po vstup do školy? Pojďte se dozvědět mnoho užitečných informací, které mohou pomoci rozvíjet každé dítě podle jeho potřeb a možností. 

 

Webinář je vhodný pro rodiče menších i větších dětí, ale také pro učitelky z mateřských škol či chůvy. 

 

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Opatřilová, speciální pedagog, lektorka a dvojnásobná máma 

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
13.09.202413.09.2024Pá (13:00-19:30) - ONLINE1590 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Pojem smyslového vnímání – co si pod tím představit? 

2. Fáze vývoje smyslů a důležité diagnostické momenty ve vývoji dítěte. 
3. Rozvoj zrakového vnímání od nejranějšího věku. 
4. Rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu. 
5. Rozvoj hmatového vnímání a jemné motoriky. 
6. Ukázky pomůcek a hraček, které mají cíleně rozvíjí smysly dětí. 
7. Praktické náměty her a dalších činností s dětmi od 1 roka do 6 let. 
8. Celostní náhled na vývoj dětí z pohledu speciální pedagogiky.

Místo konání

ONLINE v prostředí MS Teams (nemusíte nic instalovat, lze se připojit z prohlížeče)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

8 vyuč. hod.