Středisko vzdělávání, s.r.o.

Další vzdělávání (MPSV ČR)

Případová práce se seniory s poruchami paměti - ONLINE

 

Vzdělávací program má za cíl seznámit účastníky s problematikou osobního plánování u osob s demencí se všemi specifiky, které přináší také rozdílnost přístupu dle druhu poskytované služby. Účastníci kurzu nebudou zahlcováni zbytečnou teorií, ale vzdělávání je zaměřeno na aktuální problematiku nastavování osobního cíle člověka s demencí, včetně u osob, kteří již nejsou schopni sami komunikovat verbálním či dostatečně srozumitelným neverbálním způsobem. Účastníci kurzu budou vzděláváni v oblasti specifik chování osob s demencí, důraz je kladen především na problémové projevy chování osob s demencí. Zvláštní důraz bude kladen na problematiku v oblasti osobních přání a pocitů klienta s demencí.

 

V praktické části kurzu si pak budou moc účastníci vyzkoušet nastavování osobního plánu, osobního cíle s jednotlivými kroky vedoucí k jeho naplnění, včetně definice možných rizik a opatření k jejich předcházen a průběžné a celkové vyhodnocení nastavených cílů. S ohledem na cílovou skupinu (osoby s demencí), je pak osobní plán rozšířen o tzv. Vzpomínkový list, tedy formulář obsahující informace o předchozím životě klienta s demencí.

 

Školení Vám bude uznáno do dalšího vzdělávání v sociálních službách v rozsahu 8 hodin. 

 

Lektor: Bc. Marta Machová, metodik, lektor a konzultant v oblasti sociálních služeb, osob s demencí a pečujících osob

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
05.10.202405.10.2024So (8:00-15:00) - ONLINE1590 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Uvedení do problematiky práce s lidmi s demencí, včetně druhu poskytované sociální služby 

2. Vymezení pojmu: případová práce, osobní plán klienta, osobní cíl klienta, riziko. Motivace klienta s demencí, možná úskalí v nastavování osobních plánů a cílů 

3. Nastavování osobních plánů a cílů u osob s demencí, včetně u nekomunikujících klientů

4. Prezentace modelových situací, předávání příkladů dobré praxe

Místo konání

ONLINE v prostředí MS Teams (nemusíte nic instalovat, lze se připojit z prohlížeče)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Rozsah

8 vyuč. hod.

Akreditace

A2020/1042-SP/PC