Středisko vzdělávání, s.r.o.

Péče o děti a mládež

Prevence poruch řeči u dětí do 6 let 

 

Na semináři se dozvíte, jak probíhá vývoj řeči u dětí od miminka až po předškoláka. Jakým způsobem v jednotlivých fázích podpořit vývoj řeči a tím také efektivně předcházet vzniku poruch řeči. V kurzu získáte mnoho nových poznatků týkajících se dětské řeči. Ale také si vyzkoušíte spoustu praktických typů a námětů k práci s dětmi v oblasti vývoje řeči a prevenci řečových vad. 

 

Co vás na semináři čeká? 

- Jak probíhá vývoj řeči u dětí a jak správný vývoj řeči podpořit.
- Představení nejčastějších logopedických vad.
- Na koho se s vadou řeči obrátit a kdy je ten správný čas.
- Jak přistupovat k dětem s vadou řeči.
- Proč je u dětí důležité rozvíjet sluchové vnímání a jakým způsobem.

 

Seminář bude plný praktických ukázek a námětů pro rozvoj řeči u dětí do 6 let. 

 

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Opatřilová, speciální pedagog, lektorka a dvojnásobná máma 

 

"Když jsem skoro před 10 lety končila studium speciální pedagogiky na vysoké škole, netušila jsem, že pro mě bude práce učitelky v mateřské škole tak zásadní. A to je hlavní důvod, proč se moje práce točí kolem dětí předškolního věku. S druhou mateřskou jsem své zkušenosti přetvořila na svou novou příležitost. Cítila jsem, že se chci profesně posunout trochu jinam. Chtěla jsem přijmout novu výzvu a začít lektorovat. Postavit se na vlastní nohy a vybudovat vlastní projekt."

 

Webové stránky www.grafomotorikahrave.cz jsou její třetí dítě. Služby a informace v oblasti grafomotoriky pro pedagogy, ale také pro rodiče dětí předškolního věku srozumitelně a přehledně na jednom místě.  

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
19.08.202419.08.2024Po (8:30-15:30) - PREZENČNĚ s občerstvením1890 Kč Přihlásit seVíce informací
21.11.202421.11.2024Čt (13:00-19:30) - ONLINE1590 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Cíle a úkoly prevence poruch řeči
2. Význam sluchu při vývoji řeči u dětí
3. Ontogenetický vývoj řeči, vývojové etapy řeči a jejich charakteristika
4. Vnější a vnitřní faktory ovlivňující řeč
5. Vada řeči a školní zralost
6. Prevence vad a stimulace fyziologického vývoje řeči u dětí do 6 let
7. Podpora rozvoje komunikačních dovedností při práci se skupinou nebo při individuálním práci
8. Dechová a hlasová cvičení ve spojitosti s nácvikem správného dýchání a hospodaření s dechem
9. Rozvoj obratnosti mluvidel
10. Rozvoj sluchové vnímání
11. Rozvoj slovní zásoby a mluvní pohotovosti
12. Náměty na využití hry jako nejpřirozenějšího prostředku rozvoje dítěte, náměty na konkrétních činnostech
13. Praktické ukázky her, říkadel, pomůcek a dalších aktivit pro rozvoj kognitivních funkcí dětí

Uplatnění

Seminář je vhodný pro pedagogy v mateřských školách, asistenty pedagoga, chůvy, pečující osoby v dětských skupinách v rámci dalšího vzdělávání, rodiče, prarodiče a všechny, kteří se podílejí na péči a výchově předškolních dětí.

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)/ONLINE v prostředí MS Teams (nemusíte nic instalovat, lze se připojit z prohlížeče)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

8 vyuč. hod.