Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy a semináře

Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

 

V rámci kurzu se účastníci seznámí se základy problematiky týrání a zneužívání v oblasti sociálních služeb. Dozvědí se, co může být vůči klientovi agresí. Nejedná se zdaleka jen o přímý fyzický útok, ale také o odpírání základních potřeb či naopak o vnucování uspokojení potřeb, které klient ve skutečnosti nemá. A kdo může za takovou agresí stát? V první řadě zaměstnanci, ale také jiní klienti, rodinní příslušníci. Nebo je klient "jen" obětí systému panujícího v dané službě. Je agresorem vždy jen ten "velký a zlý" nebo to může být za daných okolností také tichý a na první pohled poctivý a aktivní pracovník?

 

Nejen na tyto otázky, ale především jak výskytu agrese v sociálních službách předcházet a jak postupovat, pokud se s ní setkají, naleznou účastníci kurzu odpovědi. V neposlední řadě získají takové informace, aby mohli agresi vůči klientovi vnitřně odmítnout jako krajně neetické a nebezpečné chování.

 

Lektor: Mgr. Bc. Lukáš Volný, lektor, kouč, supervizor

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

1. Konkrétní případ – úvod do tématu
2. Týrání jako trestný čin
3. Lidské potřeby
4. Nejohroženější skupiny
5. Formy týrání
6. Agresor
7. Co může dělat pracovník v sociálních službách
8. Prevence
9. Syndrom vyhoření

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

5 vyuč. hod.