Středisko vzdělávání, s.r.o.

Přípravné kurzy na VŠ

Fyzika

 

Kurz je zaměřen na základní pojmy z fyziky. Zopakujete a prohloubíte také své vědomosti z oblasti mechaniky, molekulové fyziky, elektřiny, magnetismu, optiky, jaderné fyziky, atomové fyziky či dalších podstatných kapitol. Znalosti ocení u přijímacích zkoušek všichni ti, kdo se budou hlásit na lékařské, přírodovědecké nebo technické fakulty v České republice.

 

Lektorský tým tvoří vysokoškolští pedagogové z VŠB-TU Ostrava, kteří mají bohaté zkušenosti s pořádáním přípravných kurzů na vysoké školy a jsou ochotní Vám pomoci zvládnout a pochopit probíranou látku tak, abyste zvýšili Vaše šance na přijetí na vysněnou školu. Ve výuce je důraz kladen na procvičování, abyste si mohli znalosti co nejlépe osvojit!


Obsahová náplň

1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky
2. Mechanika
3. Gravitační pole
4. Mechanické kmitání a vlnění
5. Molekulová fyzika a termodynamika
6. Elektřina a magnetismus 
7. Optika
8. Fyzika atomového jádra

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava - Vítkovice)

Rozsah

30 vyuč. hod.