Středisko vzdělávání, s.r.o.

ONLINE Sociální služby

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: Práce s lidmi s demencí - UKONČENO

 

Setkáváte se v pracovním procesu s lidmi s demencí nebo pečujete o rodinného příslušníka s demencí? Chcete získat, upevnit či rozšířit své znalosti a dovednosti? Právě pro Vás je připraven třídenní kurz, kde budou zážitkovou formou školena 2 témata:

 

1) Aktivace a motivace osob s demencí (10 vyuč. hodin)

2) Komunikace s lidmi s demencí a jejich pečujícími (5 vyuč. hodin)

 

Vzdělávací programy jsou určeny pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči a sociální pracovníky. Účastníci budou seznámeni zážitkovou formou se specifiky přístupu v oblasti práce s lidmi s demencí se zaměřením na problematiku "jak motivovat a aktivovat" klienty v různých druzích sociálních služeb a se zásadami v komunikaci s uživatelem s poruchou paměti a s rodinným pečujícím.

 

Lektor: Bc. Marta Machová, metodik, lektor a konzultant v oblasti sociálních služeb, osob s demencí a pečujících osob

 

Obě témata Aktivace a motivace osob s demencí a Komunikace s lidmi s demencí a jejich pečujícími lze absolvovat i samostatně. Zakoupením zvýhodněného balíčku ušetříte 490 Kč.

 

Semináře již nejsou v nabídce.


Obsahová náplň

Vzdělávací program: Aktivace a motivace osob s demencí (10 vyuč. hod.)

 

1. Teorie

  • osvětlení termínů demence, aktivace, aktivity, motivace ...

2. Praktické cvičení ve skupině v návaznosti na osobní plány klientů s demencí

 

Vzdělávací program: Komunikace s lidmi s demencí a jejich pečujícími (5 vyuč. hod.)

 

1. Teoretická část

  • vhled do základních pojmů - komunikace, pečující osoba, demence 

2. Praktická část

  • praktické ukázky způsobu komunikace a nácvik modelových situací
Místo konání

ONLINE v prostředí MS Teams (nemusíte nic instalovat, lze se připojit z prohlížeče)

Výstupní doklad

2x Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu (na obě témata zvlášť)

Rozsah

15 vyuč. hod.