Středisko vzdělávání, s.r.o.

ONLINE Business semináře

Základní dovednosti manažera - ONLINE

 

Chcete prohloubit své znalosti a dovednosti z oblasti vedení lidí? V našem semináři máte možnost. Získáte informace nejen o tom, jak nejlépe řešit vzniklé problémy a komplikace, ale hlavně díky nácviku v průběhu semináře je budete umět použít v praxi. Naučíte se mnoho metod, které Vám pomohou zefektivnit svou dosavadní práci a vedení svých zaměstnanců. Kurz probíhá pomocí interaktivního výkladu a diskuse s lektorem a zaměřuje se také na skupinovou práci, manažerské hry, cvičení, modelové situace, případové studie. Absolvování kurzu se doporučuje všem manažerům, obchodníkům, odborným pracovníkům či pracovníkům na vedoucích pozicích, kteří se chtějí naučit, jak efektivně komunikovat nejen se svými pracovníky, ale i s obchodními partnery.

 

Cena zahrnuje výukové materiály.

 

Lektor: Mgr. Eva Zwyrtková, andragog, odborný pedagog VOŠZ, zdravotní sestra, lektor rekvalifikačních kurzů a odborných seminářů, garant celoživotního vzdělávání pro SZŠ a VOŠZ Ostrava 

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

1. Řešení problémů, týmová spolupráce
2. Naplánuj, proveď, zhodnoť
3. Hodnoty, odolnost, osobní značka
4. Efektivní vedení porad
5. Elevator speech (výtahový proslov)
6. Vzájemné seznámení a tzv. „kolečko“ očekávání
7. Test odolnosti
8. Emoční křivka změny
9. Matice odpovědnosti RACI
10. Pozitivní přístup – důležitost vhodných slov
11. Druhy komunikace

Místo konání

ONLINE v prostředí MS Teams

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.