Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy a semináře

Vývojová dysfázie

 

Metodická a odborná pomoc jak odborné veřejnosti (především pedagogům MŠ a škol), tak i rodičům, případně dalším zúčastněným. Vzhledem k tomu, že je diagnóza „Vývojová dysfázie“ (specifická porucha řeči v oblasti porozumění a užívání řeči) stále málo známá a přitom může výrazným způsobem negativně ovlivnit nejen vzdělávání jedince, ale celý jeho život, je třeba v této etapě seznamovat co nejširší oblast zúčastněných s podstatou a základními atributy potíží a možnostmi pomoci, abychom do budoucna uměli včas odhalit potíže a nabídnout pomoc.

 

V současnosti je ještě řada dysfatických jedinců nediagnostikovaných, proto není tato problematika ještě omezena věkem.

 

Lektor: Mgr. Naděžda Bartošíková, psycholog, člen Speciálně pedagogického centra, lektor

 

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
14.10.202014.10.2020St (15:00-20:00)1200 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Definice, diagnostická kritéria
2. Diferenciální (rozlišovací) diagnostika
3. Od drobných potíží po těžké
4. Na pomoc dětem s Vývojovou dysfázií, perspektivy
5. Dítě a rodina, dítě v mateřské škole, ve škole, v širší společnosti

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

6 vyuč. hod.