Středisko vzdělávání, s.r.o.

Profesní kurzy a semináře

Úvod do specifických potřeb seniorů - UKONČENO

 

V tomto semináři se seznámíte s poznatky z oblasti specifických potřeb seniorů a budete mít rámcový přehled o dané problematice. Získáte užitečné informace z oblasti péče o seniory a jejich aktivizace, budete se orientovat ve specifikách potřeb seniorů v souvislosti s dodržováním sociálních vazeb a vztahů. Také si uvědomíte hierarchické změny, ke kterým dochází v oblastech somatické, psychické a sociální péče. 

 

S využitím interaktivních praktických návodů Vám ukážeme, jak vhodně pracovat s cílovou skupinou.

 

Lektor: Mgr. Radana Šebestová, DiS.

 

Kurz již není v nabídce.


Obsahová náplň

1. Základní potřeby klientů v kontextu sociálních služeb
2. Změny v seniorském věku, biomedicínské, sociální opatření
3. Hierarchie potřeb a hodnot seniorů v kontextu fyziologických změn, specifikace
4. Možnosti a stimulace vyšších potřeb seniorů, důstojnost péče
5. Dopomoc při komunikaci, spiritualita, autonomie klienta, integrita
6. Uspokojování specifických kognitivních a jiných potřeb
7. Pohybová a psychická aktivita jako základní předpoklad spokojeného stáří

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

8 vyuč. hod.