Středisko vzdělávání, s.r.o.

Muzikoterapie

Úvod do muzikoterapie (MPSV ČR)

 

Přijďte se seznámit s rozmanitými hudebními nástroji a nahlédnout do tajů muzikoterapie cestou vlastního prožitku. Zveme vás na vzdělávací program plný inspirace. 

 

Během vzdělávacího programu se seznámíte s teoretickými informacemi o oboru muzikoterapie a také prožijete praktické zkušenosti jednotlivých muzioterapeutických technik využitelných v praxi i soukromém životě.

 

Vzdělávací program zahrnuje především praktické ukázky a nácviky, je zaměřen na uplatnění v praxi jednotlivých účastníků. 

 

Kapacita kurzu je omezena (max. 10 osob).  

 

Kurz je organizován ve spolupráci s centrem Muzikohraní.

 

Lektorský tým: Mgr. Michaela Plecháčková, Daniel Plecháček, muzikoterapeuté, lektoři

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

1. Teoretické základy a východiska oboru muzikoterapie

2. Muzikoterapeutické prostředky

3. Muzikoterapeutické techniky

4. Přehled hudebních nástrojů a možnosti práce s hlasem

5. Muzikoterapie a muzikofiletika

6. Formy muzikoterapie

7. Cílová skupina

8. Působení hudby na lidský organismus

Místo konání

Ostrava (bude upřesněno)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

16 vyuč. hod.