Středisko vzdělávání, s.r.o.

Muzikoterapie

Tvořivá práce s rytmem - metodický výcvik (MŠMT ČR)

 

Vzdělávací program je vhodný pro pedagogy, muzikoterapeuty, volnočasové pedagogy, studenty a všechny zájemce, kteří mají zájem pracovat s rytmem a využít toto pro svou profesi či osobní život. Jedná se o metodický výcvik plný sebezkušenosti, možností rozvoje, kreativity a inspirace.  

 

Obsahem programu jsou tématické celky, ve kterých se prolínají praktické části. Budete využívat rytmické hudební nástroje (zejména bubny djembe, rámové bubny, šamanské bubny, perkusivní nástroje, boomwhackers a také body percussion). Všechny hudební nástroje budou k zapůjčení. Součástí je také představení metodiky, která popisuje možnosti realizace tohoto přístupu v profesi, praxi.  

 

Kurz je organizován ve spolupráci se společností Muzikohraní, z. s.

 

Lektorský tým: Michaela Plecháčková, Daniel Plecháček, muzikoterapeuté


Obsahová náplň

1. Rytmus

  • vnímání
  • objevování
  • tvoření
  • možnosti zápisu

2. Hudební nástroje využívané pro práci s rytmem

  • bubny
  • djembe
  • rámové šamanské
  • perkuse

3. Technika hry na rytmické hudební nástroje
4. Individuální a skupinové techniky
5. Rytmus v aktivizaci a v relaxaci
6. Možnosti využití v pedagogickém procesu, v muzikoterapii, v muzikofiletice a jiných profesích
7. Možnosti dalšího seberozvoje v oblasti rytmického vyjádření

Místo konání

Ostrava (bude upřesněno)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Rozsah

32 vyuč. hod.