Středisko vzdělávání, s.r.o.

Profesní kurzy a semináře

Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách

 

V tomto semináři se seznámíte se základy problematiky terénních forem sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách. Získáte informace o dopadech sociálního vyloučení na život jednotlivců a skupin (rodin) a seznámíte se s možnostmi pomoci těmto lidem. Seminář se také zabývá tématem vymezení role terénního pracovníka a jeho kompetencí. Je veden interaktivní formou s množstvím konkrétních situací.

 

Lektor: PhDr. Aleš Musil, lektor, konzultant, supervizor

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

1. Chudoba a sociální vyloučení, znaky sociálně vyloučené lokality
2. Cíle a metody terénní sociální práce
3. Role a kompetence terénního pracovníka
4. Strukturovaná práce s uživatelem služby

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.