Středisko vzdělávání, s.r.o.

Další vzdělávání (MPSV ČR)

Základy první pomoci v sociálních službách

 

Umíte poskytnout první pomoc? Správný zákrok může zachránit lidský život. Nebuďte lhostejní ke svému okolí a naučte se, jak reagovat v situacích, kdy rozhoduje každá vteřina. 

 

V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a především na důkladné procvičování poskytování první pomoci.  Absolvent se naučí posuzovat situaci na místě nehody, bude umět zhodnotit stav vědomí zraněného, přítomnost dostatečného dýchání a známek oběhu, zvládne poskytnout patřičnou první pomoc dle druhu poranění i případného postižení a bude vědět, v jakých situacích přivolat odbornou pomoc. V kurzu se také naučí, jaká specifika platí pro různé věkové skupiny, jak může manipulovat se zraněným a mnoho dalšího. Součástí jsou praktické nácviky!

 

Zaručujeme malou skupinu s individuálním přístupem (max. 12 osob). Cena zahnuje výukové materiály.

 

Lektor: Mgr. Jarmila Ozdincová, lektorka, zdravotní sestra u Městské záchranné služby

  

Školení Vám bude uznáno do dalšího vzdělávání v sociálních službách v rozsahu 10 hodin.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
29.11.202330.11.2023St, Čt (15:30-19:30)1990 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Předlékařská první pomoc

 • zásady poskytování
 • postup
 • specifika poskytování první pomoci seniorům, mentálně handicapovaným, tělesně handicapovaným a dětem

2. Zabezpečení místa nehody

 • orientace na místě nehody
 • třídění raněných
 • bezpečnost zachránce
 • tísňové linky v ČR
 • specifika první pomoci při nehodách seniorů, handicapovaných osob, sluchově a zrakově handicapovaných, dítě jako účastník nehody

3. Kontrola životních funkcí, hodnocení stavu zraněného

 • kontrola životních funkcí
 • stabilizovaná poloha
 • komunikace a vyšetření handicapovaného pacienta
 • hodnocení stavu u jednotlivých postižení
 • odlišnosti dětského věku

4. Transport raněného

 • pravidla a způsob vyprošťování
 • zásady odsunu raněných
 • lékárničky - materiální vybavení
 • vybavenost lékárniček pro poskytovatele sociálních služeb

5. První pomoc při zástavě krevního oběhu, při zástavě dechu

 • zajištění průchodnosti dýchacích cest - umělá plícní ventilace
 • náhrada a obnovení krevního oběhu - nepřímá srdeční masáž
 • resuscitace dospělého, dítěte, těhotných

6. První pomoc při poruchách vědomí

 • kolaps
 • bezvědomí
 • křečové stavy s poruchou vědomí
 • febrilní křeče u dětí
 • diabetické kóma
 • dušnost, vdechnutí cizího tělesa
 • příčiny kolapsů a poruch vědomí seniorů, handicapovaných, specifika péče o jednotlivé věkové skupiny pacientů/klientů 

7. První pomoc při krvácení, zástava krvácení, rány, ošetření ran

 • žilní krvácení
 • tepenné krvácení
 • krvácení z přirozených tělních otvorů
 • vnitřní krvácení
 • specifikace ran
 • ztrátová poranění - amputace
 • uštknutí, pokousání, bodnutí hmyzem
 • ošetření krvácení a chronických ran u seniorů, ošetření neklidného a nespolupracujícího pacienta/klienta, specifika ošetřování dítěte

8. První pomoc při úrazech

 • poranění končetin, kloubů, zlomeniny
 • poranění hrudníku a břicha
 • nejčastější úrazy seniorů, základní postupy při poskytování první pomoci
 • nejčastější úrazy dětského věku, specifika při poskytování první pomoci

9. První pomoc při poškození fyzikálními jevy

 • poškození teplem
 • poškození chladem
 • úraz elektrickým proudem
 • poškození chemikáliemi
 • ošetření termických úrazů u dítěte, nespolupracujícího pacienta/klienta, seniora, handicapovaného
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Rozsah

10 vyuč. hod.

Akreditace

A2019/1452-SP/PC/PP/VP