Středisko vzdělávání, s.r.o.

Přípravné kurzy na SŠ

Český jazyk a literatura - příprava na SŠ - ONLINE

 

Kurzy jsou určeny studentům 9. ročníků základních škol, kteří se chtějí kvalitně a zodpovědně připravit na přijímací zkoušky na střední školy. Vyučují pedagogové ostravských středních škol, kteří se svými studenty dosahují velmi dobrých výsledků při přijímacích zkouškách na různé typy škol.

 

Náplní kurzu je nejen zopakování učiva na úrovní základní školy, ale především práce s testy, se kterými se mohou žáci u přijímacího řízení na střední školy setkat.


Obsahová náplň

1. Gramatika
2. Pravopis
3. Práce s textem
4. Intepretace textu
5. Slovní zásoba
6. Sloh
7. Literatura

Místo konání

ONLINE v prostředí MS TEAMS

Rozsah

24 vyuč. hod.