Středisko vzdělávání, s.r.o.

Péče o děti a mládež

Sociálně - patologické projevy chování dětí

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými sociálně – patologickými projevy v chování dětí a tím, proč k nim dochází.

Porozumíme – li příčinám vzniku sociálně – patologických projevů chování, můžeme s nimi poté efektivně pracovat a pomoci tak zdravému vývoji osobnosti dítěte.

 

Lektor: Mgr. Magdaléna Hulová, sociální pracovnice, pedagog volného času a vychovatel, lektor

 

V ceně kurzu je zahrnut coffee break.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
27.06.201927.06.2019Čt (16:00-19:15)690 Kč Přihlásit se

Obsahová náplň
  1. Období dětství z hlediska vývojové psychologie
  2. Rodina jako základní stavební kámen formující osobnost dítěte
  3. Dysfunkční a afunkční rodina
  4. Další příčiny vzniku sociálně -  patologických projevů v chování dítěte
  5. Vybrané sociálně -  patologické projevy v chování (lhaní, záškoláctví, agresivní chování a šikana, zneužívání návykových látek, delikventní projevy)
  6. Vybrané instituce a organizace pomáhající rodinám a dětem s odchylkami v chování a jednání
  7. Shrnutí, diskuze
  8. Závěr
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.