Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy a semináře

Úvod do problematiky šikany v sociálních zařízeních

 

Cílem kurzu je předat účastníkům ucelené informace o problematice šikany a možnostech řešení tohoto patologického jevu v pobytových zařízeních sociálních služeb. Zjistíte, jak může šikana ovlivňovat sociální zařízení a do jakých situací se mohou dostat jeho uživatelé. Seznámíme Vás s fázemi šikany, dozvíte se o jejich příčinách, o spouštěcích mechanismech, o osobnosti agresora i oběti. Budete seznámeni se základními preventivními opatřeními a postupy při eliminaci šikany. Zjistíte také, jaké jsou možné následky šikanovaných obětí.  Problematika bude řešena s přihlédnutím k psychologickým i právním aspektům.

 

Lektor: Mgr. Bc. Lukáš Volný, lektor, kouč, supervizor

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

1. Východiska pro řešení problému

  • definice
  • příbuzné jevy

2. Souvislosti

  • osobnost
  • motivy
  • dynamika skupiny
  • následky

3. Intervenční programy a možnosti řešení
4. Právní aspekty problému šikany v zařízeních sociální péče
5. Prevence

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Vstupní předpoklady

základní vzdělání

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

8 vyuč. hod.