Středisko vzdělávání, s.r.o.

Péče o děti a mládež

Rodina a její vliv na vývoj osobnosti jedince

 

Seminář se zaměřuje na rodinu a její vliv na vývoj osobnosti jedince. Autorka vychází z toho, že rodina je stěžejním (ne však jediným) prvkem, jenž utváří osobnost člověka. Jako významný aspekt při vývoji a formování individuality se na základě provedeného výzkumu ukázaly také tzv. sourozenecké konstelace, tj. zjednodušeně řečeno pořadí narození v rodině.

 

Cílem semináře je tedy seznámit posluchače nejen s problematikou rodiny, jejího vlivu na osobnost, a sourozeneckých konstelací, ale též s konkrétními případy osob narozených v různém pořadí, jejichž životní příběhy dokazují, jak významné je právě pořadí narození.

 

Lektor: Mgr. Magdaléna Hulová, sociální pracovnice, pedagog volného času a vychovatel, lektor


Obsahová náplň

1. Rodina a její charakteristika, funkce, typy rodin
2. Výchova v rodině a aspekty ovlivňující osobnost jedince
3. Výchovné styly v rodině
4. Rodinné vztahy
5. Sourozenecké a rodinné konstelace

  • charakteristika osobností narozených v různém pořadí/vyskytujících se v různé pozici – prvorozený, prostředně narozený, nejmladší, jedináček

6. Ukázky rozhovorů s lidmi narozenými ve výše uvedeném pořadí, resp. pozici
7. Vyvození závěrů, shrnutí
8. Doporučení pro praxi
9. Diskuze, závěr

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.