Středisko vzdělávání, s.r.o.

První pomoc

První pomoc dítěti

 

Pomoci dítěti v kritické situaci by mělo být naprosto samozřejmou dovedností v životě každého z nás. Ne každý však dokáže tuto pomoc poskytnout, což je v mnohých případech způsobeno především neznalostí první pomoci u malých dětí.

 

První pomoc dítěti je praktický kurz, vhodný pro rodiče, prarodiče, pedagogy, vedoucí kroužků či oddílů, který je zaměřen na akutní stavy specifické pro děti, celkové zvládnutí situace a procvičení život zachraňujících dovedností. Nebudeme Vás nudit zbytečnou teorií a učit nepotřebné věci. Po absolvování kurzu budete schopni zafungovat jako klíčový článek v rámci systému přednemocniční péče.

 

U nás se zkrátka naučíte, jak se nebát pomoci!

 

Lektor: Dagmar Zelená, lektorka, zdravotní sestra

 

 


Obsahová náplň
 1. Bezpečnost zachránců a zachraňovaných
 2. Organizace a efektivní komunikace na místě události
 3. Psychologické aspekty pomoci dětem
 4. Vybavení pro první pomoc
 5. Rozpoznání závažnosti stavu
 6. Životní funkce u dětí, nácvik jejich vyšetření
 7. První pomoc u úrazů
 8. První pomoc při vdechnutí cizího tělesa
 9. První pomoc u náhlých onemocnění (křeče, dušnost, alergická reakce,…)
 10. Kam a jak zavolat o pomoc
 11. Nácvik neodkladné resuscitace na moderním výukovém modelu
 12. Dotazy, diskuse
Místo konání

Středisko vzdělávání, s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

10 vyuč. hod.