Středisko vzdělávání, s.r.o.

Péče o děti a mládež

Poruchy chování dětí - UKONČENO

 

Seminář je vhodný pro pracovníky v mateřských školách, sociálních zařízeních a dalších institucích, kde se přichází do styku s dětmi ve věku 1-3 let. Vhodné také pro jednotlivce, kteří potřebují ve svém životě znalosti z této oblasti.

 

Důraz bude kladen na individualitu dítěte. Cílem je porozumět tomu, co není standardní, nebát se jinakostí, nebát se chyb, přijmout dítě i sebe v kontextu složitosti i případných potíží. A v konečné řadě vědět jak a případně i kde najít pomoc. Školení navíc seznámí účastníky také se širšími souvislostmi vývoje dítěte v kontextu odloučení od rodiny a v širších biopsychosociálních souvislostech.

 

Lektor: Mgr. Naděžda Bartošíková, zkušená lektorka s dlouhodobou praxí psychologa v oblasti poradenství a diagnostiky (na Pedagogicko-psychologické poradně, Diagnostickém oddělení, Speciálně pedagogickém centru) různých potíží, handicapů dětí a mládeže, v posledních letech především autismu a vad řeči

 

Seminář již není v nabídce.


Obsahová náplň

1.  Z vývojové psychologie

 • vývojová stádia dítěte (1-3 roky)
 • s čím přichází na svět (genetika), individualita
 • rozdíly ve vývoji
 • adaptace
 • oslabení
 • psychosomatizace

2. "Poruchy chování"

 • jako reakce na zátěž
 • jako součást osobnosti
 • jako důsledek nemoci, diagnózy
 • sociokulturní a historické kontexty

3. Dítě s diagnózou

 • autismus
 • opožděný vývoj řeči (OVŘ)
 • ADHD (deficit pozornosti s hyperaktivitou)
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

5 vyuč. hod.