Středisko vzdělávání, s.r.o.

Péče o děti a mládež

Jak pracovat s životními zkušenostmi dítěte v pěstounské péči

 

Třídílný cyklus je zaměřen na rozvoj schopností a dovedností pěstounů/poručníků (případně osvojitelů) potřebných k výchově dětí, které se ocitají v náhradní rodinné péči. Pomocí prožitkových cvičení, skupinových her, řízené diskuse a dalších technik budou účastníci moci pozorovat rozdíly mezi výchovou vlastního dítěte a dítěte svěřeného do pěstounské nebo poručnické péče.

 

Obsah seminářů zohledňuje skutečnost, že všichni náhradní rodiče, zejména tzv. „příbuzenští pěstouni“ většinou neprošli přípravou na péči o svěřené dítě a že při výchově svěřených dětí čerpají především z přístupů, které uplatňovali při výchově dětí vlastních. Takto nabyté výchovné zkušenosti však při výchově svěřených dětí mnohdy nemusí dostačovat, jelikož naplňování vývojových potřeb dětí ocitajících se v náhradní rodinné péči bývá obvykle složitější. Běžné výchovné zkušenosti, postoje, metody a formy pečovatele tak nemusí vždy přinést požadovaný výchovný efekt.

 

Lektor: MgA. Andrej Vyoral, ArtD., doprovázející pracovník v pěstounských rodinách, podílí se také na přípravách žadatelů o náhradní rodinnou péči, pedagog, kouč, lektor v oblasti náhradní rodinné péče, spolupracuje s MPSV ČR na implementaci materiálů systémového modulu PRIDE na oblast náhradní rodinné péče ČR. Disponuje bohatými zkušenostmi s výchovou 3 přijatých dětí, má zkušenosti s taneční terapií a tvořivou taneční výchovou dětí, mládeže a dospělých

 

V ceně zahrnuty výukové materiály

 

Cyklus se skládá ze 3 témat: Kompetence pěstouna v systému náhradní rodinné péče, Význam strachu v životě dítěte a Vztahy a ztráty u dětí v pěstounské péči.

Lze absolvovat pouze vybraný seminář nebo můžete zakoupit celý cyklus za zvýhodněnou cenu. 

 

Kurz již není v nabídce.


Obsahová náplň

Kompetence pěstouna v systému náhradní rodinné péče

 1. Příležitosti a úskalí týmové spolupráce
 2. Význam týmové práce
 3. Proces udržování a podpory vztahů dítěte s jeho původní rodinou
 4. Formy ochrany a podpory dítěte v obtížných životních situacích 

Význam strachu v životě dítěte

 1. Situace a vlivy způsobující opožděný vývoj dítěte
 2. Důvody proč se děti v raném věku nenaučili zvládat strach
 3. Výchovné postupy při obranných a útočných reakcích dítěte
 4. Jak pracovat na budování důvěry
 5. Jak docílit u dítěte zdravého sebevědomí

 

Vztahy a ztráty u dětí v pěstounské péči

 1. Vývojové potřeby dítěte
 2. Procesy vzniku a utužování vazeb mezi dítětem a osobou blízkou
 3. Teorie attachmentu a jeho typy
 4. Proces truchlení a zpracování ztrát
 5. Metody a formy pomoci zpracování ztrát
 6. Terapeutické rodičovství
 7. Úskalí výchovy u dětí se specifickými projevy a výchovnými problémy
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

12 vyuč. hod.