Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy a semináře

Péče o klienty s Parkinsonovou nemocí

 

Seminární školení bude věnováno problematice onemocnění, jeho výskytu, průběhu, vyšetřovacím metodám a léčbě. Velká pozornost bude věnována ošetřovatelské péči včetně metodického přístupu pro nemocné z oblasti vykonávání každodenních aktivit, které nemocným pomáhají usnadnit každodenní život.

 

Účastnící se seznámí se sociální problematikou Parkinsonovy choroby a psychologickou pomocí ošetřujícím. Výstupem bude řešení modelových situací a opakovací test.

 

Lektor: PhDr. Miroslava Tichopádová, pracovník v sociálních službách, lektor

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

1. Charakteristika Parkinsonovy nemoci
2. Anatomie , fyziologie  a patologie extrapyramidového systému
3. Příčiny Parkinsonovy nemoci
4. Klinické projevy a průběh onemocnění
5. Vyšetřovací metody
6. Psychické změny u klienta s Parkinsonovou nemocí
7. Ošetřovatelská péče v pozdním stádiu onemocnění
8. Sociální problematika Parkinsonovy choroby
9. Psychická hygiena ošetřujících
10. Organizace zabývající se pomocí klientům s Parkinsonovou nemocí

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.