Středisko vzdělávání, s.r.o.

Kurzy a semináře

Mgr. Magdaléna Hulová

Mgr. Magdaléna Hulová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Ostravě Vítkovicích. Ve studiu pokračovala na Slezské univerzitě v Opavě, kde absolvovala studijní program Specializace v pedagogice, obor Sociální patologie a prevence. Na toto studium navázala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde rovněž studovala ve studijním programu Specializace v pedagogice, a to obor Sociální pedagogika.

 

Již při studiích na vysoké škole pracovala v sociálních službách, a to jako pečovatelka a osobní asistentka. Později začala vyučovat v kvalifikačním kurzu Pracovník v sociálních službách. 

 

V současné době pracuje jako sociální pracovnice v občanské poradně Slezské diakonie v Karviné, a jelikož v sobě nezapře absolventa pedagogického oboru, věnuje se také přednáškové činnosti, a to zejména v oblasti výchovy. Přednáší témata pojící se s problematikou výchovy v rodině, vztahu výchovy a prostředí. Od 1.1.2018 je koordinátorkou dobrovolnictví pro oblast Karvinsko. 

 

Mezi její zájmy patří estetika, příroda, psychologie a československý film. 

 

Mgr. Matylda Richterová

Mgr. Matylda Richterová vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Následně absolvovala roční studium „Arteterapie“ v organizaci Gracent a mnoho dalších kurzů a školení týkající se arteterapie a dalších expresivních terapií (psychoterapie, dramaterapie, muzikoterapie, taneční terapie).

 

Pracovala jako pedagog na Gymnáziu Volgogradská a na Sportovním gymnáziu Ostrava. V současné době pracuje v sociálních službách a jako arteterapeutka v z. s. PRAPOS.

 

Příležitostně vystavuje své koláže a věnuje se poezii.

 

Mgr. Jarmila Ozdincová

Mgr. Jarmila Ozdincová je zdravotní sestra a lektorka.

 

Po maturitě začala pracovat jako zdravotní sestra na traumatologii a onkologii. Od roku 1994 působí ve výjezdové skupině na záchranné službě Moravskoslezského kraje

 

V roce 2002 ukončila pomaturitní specializační studium v oboru Zdravotní sestra v úseku práce intenzivní péče (psychologie, resuscitace a intenzivní medicína, organizace práce a hygiena provozu ARO, JIP a ZS, přednemocniční neodkladná péče). Roku 2011 ukončila bakalářské studium v oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací. V roce 2014 úspěšné ukončila studium na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce Sv. Alžběty, N. O. (titul Mgr.).

 

Ve Fakultní nemocnici Ostrava vyučuje již 15 let kurz Řidič dopravy zraněných, nemocných a rodiček. Pro dobrovolný hasičský záchranný sbor provádí simulace. V případě potřeby provádí školení pro zaměstnance různých firem, a to vždy se zaměřením na jejich specializaci.

 

Přednášky se snaží směřovat k praktické části, čerpá ze své dlouholeté zkušenosti z výjezdů na záchranné službě.