Středisko vzdělávání, s.r.o.

Obchod, ekonomika, marketing

Obchodní zástupce (PK 66-015-M) 

 

Chcete se ucházet o pozici obchodního zástupce nebo byste rádi tuto činnost vykonávali na živnostenský list? Máte zkušenosti,  ale chybí Vám doklad, který by prokázal vzdělání v oboru, a tím přicházíte o dobré pracovní nabídky? Snadné řešení! Vykonejte jednu zkoušku a získáte celostátně uznávané osvědčení, kterým můžete kdykoli potvrdit,  že schopnosti máte. 

 

Zkoušku z profesní kvalifikace pořádá Středisko vzdělávání s.r.o. na základě udělení autorizace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou. Složením zkoušky PK Obchodní zástupce 66-015-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání obchodního zástupce, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

 

Ceník:

4 000 Kč – cena zkoušky bez přípravy (znalosti získané samostudiem, z praxe) 

 

Náklady na zkoušku profesní kvalifikace lze odečíst z daní až do výše 10 000 Kč. Více informací nalznete zde.

 

Termín na vyžádání. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Témata zkoušky naleznete zde.

 

Zkouška se skládá: 

- písemná část (testová) 

- ústní část, praktické předvedení

- praktické předvedení

 

Písemná část: Každé kritérium je ověřováno min. 1 otázkou. Za úspěšné splnění testu se považuje 75% správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50% otázek. Tzn. nestačí se naučit jen některá kritéria (témata) a některá vynechat, u všech musí být správně min. 50% otázek. Středisko vzdělávání s.r.o. disponuje širokou škálou testových vzorů, každý uchazeč zpracovává jedinečný test. 

 

Ústní část: Autorizovaný zástupce (zkoušející) ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu. 

 

Praktické předvedení: Vychází z kompetencí a kritérií hodnotícího standardu. Uchazeč bude praktické předvedení také ústně vysvětlovat a obhajovat. 

 

Zkouška je vykonávána před jednočlennou zkušební komisí. 

Uplatnění

obchodní zástupce pro prodej výrobků, zboží a služeb jednotlivcům, maloobchodním a velkoobchodním společnostem i organizacím, obchodní konzultant, prodejní konzultant, prodejce, obchodník, prodejní manažer, obchodní manažer, sales manager, okresní manažer, oblastní manažer, sales representative, obchodní referent, specialista prodeje, sales specialist, key account manager

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Vstupní předpoklady

min. 18 let, základní vzdělání

Výstupní doklad

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Obchodní zástupce"

Rozsah

Čas zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 6 hodin (1 hod. = 60 minut)