Středisko vzdělávání, s.r.o.

Specialista marketingu

Obchodní zástupce

 

Rekvalifikační kurz je určen všem, kdo se chtějí uplatnit na pozici obchodního zástupce. Vhodné pro úplné začátečníky i pro ty, kdo již mají základní znalosti z oblasti ekonomie, managementu nebo marketingu, ale chtějí získat souhrnnou představu o fungování trhu. Po absolvování získáte celostátně platný certifikát a novou profesní kvalifikaci na úrovni středoškolského vzdělávání s maturitou dle evropského rámce! 

 

Profil absolventa: Absolvent bude znát podstatu obchodní činnosti, funkce obchodu a jejich význam v současné praxi. Bude se orientovat v dodavatelsko-odběratelských vztazích i v kontrolních orgánech pro obchod a související oblasti. Získá znalosti ze skladování dle sortimentních skupin, osvojí si nejúčinnější metody pro zvyšování obratu zboží, naučí se kalkulovat ceny a vyúčtovávat tržby. Bude rovněž vědět, jak správně provádět průzkum spotřebitelské poptávky, aby mohl co nejefektivněji provádět své obchodní aktivity. Absolvent si osvojí také základy marketingu. Bude ovládat základní podnikatelské koncepce a podoby trhu, naučí se segmentovat trh a využívat tyto znalosti v obchodní praxi, získá povědomí o distribuci zboží a maloobchodních i velkoobchodní jednotkách. Návštěvníci kurzu zjistí, jak správně prezentovat zboží, budou znát pravidla úspěšného prodeje a naučí se jednat se zákazníkem. Absolventi budou umět poskytovat odborné poradenství, řešit reklamace i konfliktní situace. 

 

Nabízíme také doplňkové semináře z oblasti business, personalistiky a ekonomiky, které mají absolventi kurzu Obchodní zástupce za zvýhodněnou cenu!

 

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace. Více informací se dozvíte zde. 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit (tel.: 775 791 340, e-mail: info@vsostrava.com).


Obsahová náplň
  1. Základy marketingu (definice marketingu, podnikatelské koncepce, tržní hospodářství, podoby trhu, segmentace trhu, distribuce zboží, maloobchodní a velkoobchodní jednotky)
  2. Základy obchodní činnosti (podstata a význam obchodní činnosti, kontrolní orgány, funkce obchodu, dodavatelsko-odběratelské vztahy, skladování zboží, systém EAN, průzkum spotřebitelské poptávky, zvyšování obratu zboží)
  3. Obchodní dokumentace (dokumentace při zakázce a objednávce, obchodní smlouva při prodeji, právní normy)
  4. Kalkulace cen a vyúčtování tržeb (výpočet prodejní ceny, kontrola tržeb, evidence hotovostních a bezhotovostních platebních dokladů, příjem hotovosti, ověření platnosti bankovek, vyúčtování plateb)
  5. Prezentace zboží a odborné poradenství zákazníkovi (třídění a identifikace zboží dle sortimentních skupin, předvádění zboží, poskytování informací zákazníkovi, přejímka, kontrola kvality)
  6. Jednání se zákazníkem (pravidla úspěšného prodeje, řešení konfliktních situací, reklamace)
Uplatnění

obchodní zástupce pro prodej výrobků, zboží a služeb jednotlivcům, maloobchodním a velkoobchodním společnostem i organizacím, obchodní konzultant, prodejní konzultant, prodejce, obchodník, prodejní manažer, obchodní manažer, sales manager, okresní manažer, oblastní manažer, sales representative, obchodní referent, specialista prodeje, sales specialist, key account manager

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Vstupní předpoklady

střední vzdělání (min. výuční list), dosažení věku 18 let

Výstupní doklad

Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu + Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Obchodní zástupce"

Rozsah

100 vyuč. hod. + zkouška z profesní kvalifikace

Akreditace

MSMT-1860/2015-1/119