Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy a semináře

Neverbální komunikace

 

Kurz je zaměřen na oblasti neverbální komunikace, kdy je možno si osvojit souvislosti lidské psychiky a neverbálního projevování ve všech důležitých komunikačních situacích, porozumět neverbálním signálům jiných lidí a cíleně se naučit používat vlastní řeč těla k silnějšímu působení na druhé.

 

Cena zahrnuje výukové materiály.

 

Lektor: Mgr. Eva Zwyrtková, andragog, odborný pedagog VOŠZ, zdravotní sestra, lektor rekvalifikačních kurzů a odborných seminářů, garant celoživotního vzdělávání pro SZŠ a VOŠZ Ostrava


Obsahová náplň

1. Lidské pocity a jejich projevy v neverbální komunikaci
2. Posturologie, proxemika, gesta, mimika, haptika
3. Vstřícné projevy, otevřená gesta, pozitivní dojem
4. Projevy skryté agrese
5. Oči a oční kontakt, význam v komunikaci
6. Neverbální projevy a rozdíly u mužů a žen
7. Aplikace na osobní a pracovní situace
8. Souvislosti neverbálních projevů s typem člověka

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.