Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy a semináře

Neverbální komunikace

 

Kurz je zaměřen na oblasti neverbální komunikace, kdy je možno si osvojit souvislosti lidské psychiky a neverbálního projevování ve všech důležitých komunikačních situacích, porozumět neverbálním signálům jiných lidí a cíleně se naučit používat vlastní řeč těla k silnějšímu působení na druhé.

 

Lektor: Mgr. Eva Zwyrtková, andragog, odborný pedagog VOŠZ, zdravotní sestra, lektor rekvalifikačních kurzů a odborných seminářů, garant celoživotního vzdělávání pro SZŠ a VOŠZ Ostrava

 

V ceně kurzu je zahrnut coffee break a výukové materiály.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
03.12.201903.12.2019Út (16:00-19.15)690 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň
  1. Lidské pocity a jejich projevy v neverbální komunikaci
  2. Posturologie, proxemika, gesta, mimika, haptika
  3. Vstřícné projevy, otevřená gesta, pozitivní dojem
  4. Projevy skryté agrese
  5. Oči a oční kontakt, význam v komunikaci
  6. Neverbální projevy a rozdíly u mužů a žen
  7. Aplikace na osobní a pracovní situace
  8. Souvislosti neverbálních projevů s typem člověka
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.