Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy a semináře

Neverbální komunikace

 

Kurz je zaměřen na oblasti neverbální komunikace, kdy je možno si osvojit souvislosti lidské psychiky a neverbálního projevování ve všech důležitých komunikačních situacích, porozumět neverbálním signálům jiných lidí a cíleně se naučit používat vlastní řeč těla k silnějšímu působení na druhé.

 

Lektor: Mgr. Eva Zwyrtková, andragog, odborný pedagog VOŠZ, zdravotní sestra, lektor rekvalifikačních kurzů a odborných seminářů, garant celoživotního vzdělávání pro SZŠ a VOŠZ Ostrava

 

V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
02.03.202102.03.2021Út (15:30-18:45)690 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Lidské pocity a jejich projevy v neverbální komunikaci
2. Posturologie, proxemika, gesta, mimika, haptika
3. Vstřícné projevy, otevřená gesta, pozitivní dojem
4. Projevy skryté agrese
5. Oči a oční kontakt, význam v komunikaci
6. Neverbální projevy a rozdíly u mužů a žen
7. Aplikace na osobní a pracovní situace
8. Souvislosti neverbálních projevů s typem člověka

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.