Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy a semináře

Neurodegenerativní onemocnění jako významný sociálně zdravotní problém

 

Neurodegenerativní onemocnění, jako je Alzheimerova nemoc a další nemoci způsobující syndrom demence, jsou vzhledem k masivnímu výskytu v populaci a závažnosti dopadů na zdravotní a funkční stav jednou ze zásadních výzev zdravotnického a sociálního systému. Jejich význam stále narůstá v důsledku demografického posunu (stárnutí populace), největší prevalence těchto onemocnění je v nejvyšších věkových skupinách.

 

U demence se mohou mimo kognitivních změn objevit i poruchy chovaní a nálady (tzv. behaviorální a psychologické symptomy demence). K nejčastějším patři podrážděnost, agresivita nebo naopak apatie, úzkost, deprese, dále poruchy spánku, přijmu potravy a sexuálního chovaní. Mezi nejdůležitější prokázané rizikové faktory demence obecně řadíme vyšší věk, ženské pohlaví, pozitivní rodinnou anamnézu, vysoký krevní tlak, opakovaná traumata mozku, genetické a nižší úroveň vzdělání. Dalšími rizikovými faktory mohou být anamnéza infarktu myokardu, mozkového iktu a obecně cévní rizikové faktory, deprese nebo poruchy osobnosti a špatně socioekonomické zázemí.

 

Jako možný nástroj k odhalení mírné kognitivní poruchy či Alzheimerovy nemoci existují bodované dotazníky. V tomto bloku si je také zkusíme provést a naučíme se pomocí nich vyšetřovat klienty.

 

Lektor: Mgr. Anna Zatloukalová, lektorka, výzkumná pracovnice

 

V ceně kurzu je zahrnut coffee break.

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň
  1. Seznámení s neurodegenerativními nemocemi
  2. Situace ve světě a v ČR
  3. Vysvětlení šíře a velikosti problému
  4. Možnosti prevence a komunikace s těmito klienty
  5. Test MOCA a MMSE, praktická ukázka a nácvik
Místo konání

Středisko vzdělávání, s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

5 vyuč. hod.