Středisko vzdělávání, s.r.o.

Muzikoterapie

Základy muzikoterapie

 

Vzdělávací program plný inspirace. Přijďte se seznámit s rozmanitými hudebními nástroji a nahlédnout do tajů muzikoterapie cestou vlastního prožitku.

 

V muzikoterapii se uplatňuje terapeutický přístup, který využívá působení i vytváření hudby (resp. zvuku, rytmu, melodie, harmonie). Muzikoterapie nemá omezenou věkovou cílovou skupinu, uplatňuje se od prenatálního období po konec života. Je aplikována u osob se zdravotním handicapem i osob intaktních. Nalézá své naplnění všude tam, kde se na základě důvěrného vztahu v bezpečném prostředí dějí prožitky sebe sama v poli hudebního působení.

 

Na tomto vzdělávacím kurzu se seznámíte s muzikoterapeutickými přístupy, metodami a technikami. Vše bude zaměřeno hlavně na praktické techniky, díky kterým budete moci na sobě zažít účinky muzikoterapie.

 

Vzdělávací program zahrnuje především praktické ukázky a nácviky, je zaměřen na uplatnění v praxi jednotlivých účastníků. Kurz je otevřen všem zájemcům (z různých profesí, pro osobní rozvoj, uplatnění).

 

Kurz je organizován ve spolupráci se společností Muzikohraní, z. s.

 

Lektorský tým: Michaela Plecháčková, Daniel Plecháček, muzikoterapeuté

 

Kapacita kurzu je omezena (max. 10 osob). 

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

1. Teoretická východiska muzikoterapie

 • historie
 • terminologie
 • muzikoterapeutické přístupy
 • modely a formy
 • metody a techniky

2, Využití muzikoterapie v praxi

 • působení hudby a zvuků
 • vztah klient – muzikoterapeut
 • muzikoterapeutická místnost

3. Muzikoterapeutické hudební nástroje, práce s hlasem

 • seznámení se s muzikoterapeutickými hudebními nástroji
 • práce s dechem, hlasem
 • alikvotní zpěv
 • prožitkové individuální a skupinové zkušenosti 
Místo konání

Ostrava (bude upřesněno)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

8 vyuč. hod.