Středisko vzdělávání, s.r.o.

Muzikoterapie

Muzikoterapie

 

V muzikoterapii se uplatňuje terapeutický přístup, který využívá působení i vytváření hudby (resp. zvuku, rytmu, melodie, harmonie). Muzikoterapie nemá omezenou věkovou cílovou skupinu, uplatňuje se od prenatálního období po konec života. Je aplikována u osob se zdravotním handicapem i osob intaktních. Nalézá své naplnění všude tam, kde se na základě důvěrného vztahu v bezpečném prostředí dějí prožitky sebe sama v poli hudebního působení.

 

Vzdělávací kurz je zaměřen na praxi, která vám zprostředkuje autentické zážitky z působení zvuku prostřednictvím aktivní i receptivní formy. Osvojíte si teoretické poznatky muzikoterapie, seznámíte se s možnostmi využití prvků muzikoterapie, včetně použití muzikoterapeutických hudebních nástrojů. Absolvent má po kurzu zkušenost s prací s dechem a hlasem (např. alikvotní zpěv), s využitím hudebních nástrojů a je schopen vnést prvky muzikoterapie (resp. muzikofiletiky) do své praxe.

 

Lektorský tým: Michaela Plecháčková, Daniel Plecháček, muzikoterapeuté

 

Kapacita kurzu je omezena (max. 10 osob). 

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
06.08.201807.08.2018Po, Út (9:30-12:30)1415 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň
  1. Teoretická východiska muzikoterapie (historie, terminologie, muzikoterapeutické přístupy,  modely, formy, metody a techniky)
  2. Využití muzikoterapie v praxi (působení hudby a zvuků, vztah klient – muzikoterapeut, muzikoterapeutická místnost)
  3. Muzikoterapeutické hudební nástroje, práce s hlasem (seznámení se s muzikoterapeutickými hudebními nástroji, práce s dechem, hlasem, alikvotní zpěv, prožitkové individuální a skupinové zkušenosti aj.)
Místo konání

Ostrava (bude upřesněno)

Výstupní doklad

Osvědčení o účasti

Rozsah

8 vyuč. hod.