Středisko vzdělávání, s.r.o.

Komunikace, rétorika

Kultura řeči (rétorika)

 

Podmaňte si jednu z nejstarších jazykových disciplín, která vznikla již ve starověku! Naučte se pracovat s hlasem a správně artikulovat. Staňte se vynikajícím řečníkem!

 

Kurz je určen zájemcům o kulturu mluveného projevu s cílem zdokonalení mluvní techniky. Účastníci získají jazykovou pohotovost, dozvědí se o základech techniky mluveného projevu, naučí se, jak mají připravit řečnický projev a doplní si základní jazykové znalosti.

 

Lektor: Mgr. Taťána Pešlová


Obsahová náplň
  1. Technika řeči
  2. Práce s hlasem
  3. Slovní přízvuk
  4. Zvuková stránka řeči
  5. Intonace a barva hlasu
  6. Artikulace
  7. Tréma
  8. Osobnost řečníka
  9. Tvorba řečnického projevu
Uplatnění

Kurz doporučujeme učitelům, lektorům, podnikatelům, obchodním zástupcům, pracovníkům městských a obvodních úřadů, manažerům, novinářům, tiskovým mluvčím, pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům a všem ostatním z řad široké veřejnosti.

Místo konání

Středisko vzdělávání, s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

9 vyuč. hod.