Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy a semináře

Krizová intervence

 

Účastníci se seznámí s problematikou životních krizí, naučí se rozpoznávat různé typy krizí v životě člověka, jejich příčiny, seznámí se s možnostmi a pohledy na krizové situace, principy a postupy krizové intervence, zásady vedení rozhovoru s klientem, naučí se reagovat na projevy krize, poskytovat podporu a stabilizovat klienta sociálních služeb. Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický pro poskytnutí odpovídající pomoci.

 

Lektor: Mgr. Eva Zwyrtková, andragog, odborný pedagog VOŠZ, zdravotní sestra, lektor rekvalifikačních kurzů a odborných seminářů, garant celoživotního vzdělávání pro SZŠ a VOŠZ Ostrava


Obsahová náplň
  1. Definování klíčových problémů
  2. Krize (definice, spouštěče, průběh, fáze)
  3. Druhy krizových intervencí
  4. Principy a postupy krizové intervence
  5. Vyrovnávací mechanismy
  6. Redukce ohrožení
  7. Spolupráce s okolím klienta
  8. Rizikové faktory v krizové intervenci
  9. Diskuze
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

5 vyuč. hod.