Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy a semináře

Komunikace, komunikační dovednosti, asertivita, metody alternativní komunikace

 

Účastníci se seznámí s problematikou komunikace v prostředí sociálních služeb. Naučí se rozpoznat negativní projevy verbální a neverbální komunikace. Zjistí, jaké jsou metody efektivní a úspěšné komunikace a naučí se je používat. Naučí se odhadnout typ komunikačního partnera a jednat s ním podle jeho specifik. Osvojí si techniky aktivního naslouchání, které jsou zásadní pro komunikaci v sociálních službách, seznámí se s asertivními technikami. Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický.

  

Lektor: Mgr. Eva Zwyrtková, andragog, odborný pedagog VOŠZ, zdravotní sestra, lektor rekvalifikačních kurzů a odborných seminářů, garant celoživotního vzdělávání pro SZŠ a VOŠZ Ostrava

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň
  1. Terminologie a definování klíčových problémů
  2. Verbální a nonverbální komunikace
  3. Komunikace jako projev
  4. Komunikační techniky
  5. Nácvik komunikačních technik a dovedností
  6. Asertivita
  7. Metody alternativní komunikace
  8. Diskuze
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

5 vyuč. hod.