Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy a semináře

Hojení chronických ran

 

V současné době je při léčbě akutních i chronických ran upřednostňována metoda tzv. vlhkého hojení.  Metoda vlhkého hojení ran byla známá již ve středověku. Jedná se o nejvíce upřednostňovaný postup při léčbě akutních i chronických ran. Seminář  je zaměřen na specifika poskytování ošetřovatelské péče u pacientů (klientů) s porušením kožní a tkáňové integrity s využitím možností vlhkého hojení ran.

 

Kurz je vhodný pro pracovníky v sociálních službách, zdravotnické pracovníky a sociální pracovníky.

 

Lektor: PhDr., Mgr. Miroslava Kubicová, Ph.D.

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň
  1. Anatomie  a  fyziologie kůže
  2. Klasifikace  chronické  rány
  3. Historie  ošetřování ran
  4. Faktory  ovlivňující  hojení ran
  5. Léčba  chronické  rány - vhodná  volba  krycích  materiálů, vlhké hojení ran
  6. Komplikace  hojení  ran
  7. Specifika  ošetřovatelské  péče  u pacienta  (klienta) s  chronickou ranou. Mezioborová spolupráce. Spolupráce  s  pojišťovnami.
  8. Edukace
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

8 vyuč. hod.