A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: items

Filename: models/course_model.php

Line Number: 192

 Středisko vzdělávání, s.r.o.

Cestovní ruch

Delegát cestovní kanceláře s praxí (PK 65-026-M) 

 

Máte rádi turismus, dovolenou, zimní střediska nebo letní letoviska a především tu pohodu, která zde panuje? Chcete na takových místech být stále a ještě za to dostat zaplaceno? Staňte se místním zástupce cestovní kanceláře (delegátem)! Pokud máte znalosti, ale chybí Vám doklad o Vašich schopnostech, můžete  vykonat pouze jednu zkoušku a problém elegantně vyřešíte. Získáte celostátně platný certifikát uznávaný firmami, personálními agenturami i různými organizacemi.

 

Zkoušku z profesní kvalifikace pořádá Středisko vzdělávání s.r.o. na základě udělení autorizace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou. Složením zkoušky PK Místní zástupce cestovního kanceláře 65-026-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání místní zástupce cestovní kanceláře (delegát), které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

 

Ceník:

3 500 Kč – cena zkoušky bez přípravy (znalosti získané samostudiem, z praxe), v ceně ověření 1 cizího jazyka (při každém dalším jazyku poplatek 1 000 Kč)

 

Termín zkoušek na vyžádání. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Témata zkoušky naleznete zde.

 

Zkouška se skládá: 

- písemná část (testová) 

- ústní část

- praktické předvedení (v terénu)

- ověření jazykové způsobilosti 

 

Písemná část: Každé kritérium je ověřováno min. 1 otázkou. Za úspěšné splnění testu se považuje 75% správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50% otázek. Tzn. nestačí se naučit jen některá kritéria (témata) a některá vynechat, u všech musí být správně min. 50% otázek. Středisko vzdělávání s.r.o. disponuje širokou škálou testových vzorů, každý uchazeč zpracovává jedinečný test. 

 

Ústní část: Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu. 

 

Ověření jazykové způsobilosti: Uchazeč uvede v přihlášce, ze kterého cizího jazyka (př. cizích jazyků) bude skládat zkoušku z profesní kvalifikace. V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč nemusí konat 2 poslední kompetence: ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu a písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu.

 

Zkouška je vykonávána před jednočlennou zkušební komisí. 

Uplatnění

zástupce cestovní kanceláře v tuzemsku i zahraničí, delegát u moře, delegát v zimním pobytovém středisku na horách, delegát v rekreačních a turistických oblastech

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Vstupní předpoklady

min. 18 let, základní vzdělání, znalost jakéhokoli cizího jazyka (min. úroveň B2, např. Aj, NJ, FJ, RJ aj.)

Výstupní doklad

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Místní zástupce cestovní kanceláře"

Rozsah

Čas zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (1 hod. = 60 minut). V případě zařazení cizího jazyka se zkouška navyšuje o 1 hodinu pro každý ověřovaný cizí jazyk. Zkouška může být rozložena do více dnů.