Středisko vzdělávání, s.r.o.

Účetnictví, daně, mzdy

Daňová evidence 

 

Odborný kurz je určen pro účetní, podnikatele a ostatní, kteří se chtějí naučit vést daňovou evidenci podle moderních postupů. Kurz je vhodný také pro uchazeče o zaměstnání, kde vyžadují znalosti daňové evidence, a pro živnostníky, kteří si budou sami vést daňovou evidenci. 

 

Profil absolventa: Absolvent je schopen samostatně vést daňovou evidenci. Zná zákonné předpisy upravující problematiku daňové evidence, umí evidovat doklady a účetně řešit veškeré obvyklé i méně časté situace z dané oblasti. Orientuje se v DPH, zvládá zpracovávat mzdy a daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

 

Nabízíme také doplňkové semináře z oblasti business, personalistiky a ekonomiky, které mají absolventi kurzu Daňová evidence za zvýhodněnou cenu!


Obsahová náplň
  1. Úvod do daňové evidence (předmět, cíl, obsah a forma daňové evidence, daňové doklady)
  2. Právní úprava daňové evidence
  3. Vedení daňové evidence (postup účtování, evidence a deník příjmů a výdajů, daňová evidence pohledávek, daň z přidané hodnoty)
  4. Majetek, leasing v daňové evidenci (evidence, oceňování a vyřazování majetku, odpisy, automobil, cestovní náhrady, stravné, najatý majetek, operativní a finanční leasing, zásoby)
  5. Mzdy v daňové evidenci (výpočet mezd, zdanění fyzických osob, daňová přiznání k dani z příjmu FO)
Uplatnění

daňový specialista, daňový poradce, odborní pracovníci v oblasti daňové evidence, zaměstnanec na hlavní pracovní poměr i samostatný pracovník na živnostenský list

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o účasti

Rozsah

30 vyuč. hod.