Středisko vzdělávání, s.r.o.

Chůva pro děti

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Praha

 

Baví Vás práce s dětmi? Kurz je určen všem, kteří chtějí pečovat o děti, ale nemají potřebné znalosti a dovednosti, nebo také těm, kteří již pracují jako chůvy, ale nemají požadované osvědčení. Po absolvování kurzu získáte certifikát, na jehož základě můžete žádat o živnostenské oprávnění. Součástí kurzu je také praxe v předškolních zařízeních, kterou Vám zařídíme, a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu!

 

Profil absolventa: Absolvent si osvojí zásady bezpečnosti a prevence úrazů, naučí se vyhodnocovat nenadálé situace a bude umět dětem poskytnout první pomoc. Zvládá péči o nemocné dítě v domácím ošetřování, a to při infekčním onemocnění i běžných nemocech. Absolventi kurzu umí vést dítě k základním hygienickým návykům a znají zásady správného životního stylu dle různých věkových kategorií. Získají praktické zkušenosti z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví i sestavování jídelníčků.  Naučí se uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, budou umět organizovat různé typy her, vybírat správné vzdělávací a výchovné pomůcky a uplatňovat vhodné výchovné a vzdělávací metody. Absolventi se naučí řešit i nepříznivé situace z pedagogicko-psychologického hlediska, budou vědět, jak reagovat na agresivní či hyperaktivní dítě a jakých etických principů se při práci chůvy držet. Účastníci kurzu se budou rovněž orientovat v legislativě související s péči o děti i pracovněprávními vztahy a získají základní znalosti z oblasti daňové evidence a uzavírání smluv. Taktéž budou ovládat provozní a hygienická pravidla pro práci s dětmi v zařízeních i v domácnostech. 

 

Nabízíme také doplňkové semináře týkající se péče o děti, výživy a sociálních služeb, které mají absolventi kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky za zvýhodněnou cenu!

 

Jak kurz vypadá v praxi najdete v naší fotogalerii, kterou postupně aktualizujeme.

 

Spolupracujeme s projektem VSEPROCHUVY.cz | Inspirace pro chůvy, učitele a rodiče.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     - > Zajímá vás více informací o profesi chůva pro děti? Poradí vám, jak se stát chůvou.

    - > Nabízí e-book ZDARMA - 7 profesí pečujících o děti na profesionální úrovni.

    - > Dá vám tipy, návody a inspiraci z oblasti péče a výchovy dětí.

    - > Zodpoví veškeré vaše otázky na funpage FB.

    - > Obohatí vás v podobě článků na aktuální témata.

 

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace. Více informací se dozvíte zde. 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit (tel.: 775 791 340, e-mail: info@vsostrava.com).

 

V případě, že epidemiologická situace nedovolí konání rekvalifikace prezenčně, bude se kurz realizovat ONLINE. Postačí mít k dispozici PC a připojení k internetu. Po přijetí přihlášky Vás budeme včas informovat.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
19.03.202112.06.2021Pá (15:30-19:30), So (09:00-17:00)12990 Kč Přihlásit seVíce informací
22.03.202107.05.2021Po-Pá (9:00-13:00)12990 Kč Přihlásit seVíce informací
22.03.202104.06.2021Po, St, Pá (15:30-19:30)12990 Kč Přihlásit seVíce informací
09.04.202126.06.2021Pá (15:30-19:30), So (09:00-17:00)12990 Kč Přihlásit seVíce informací
12.04.202126.05.2021Po-Pá (9:00-13:00)12990 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Zásady bezpečnosti a prevence úrazů, ochrana zdraví dětí
2. Poskytování první pomoci dětem

  • vyhodnocení nenadálých situací, způsoby řešení, resuscitace, první pomoc při úrazech a nehodách

3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

  • rozeznání a vyhodnocení příznaků nemoci, postupy a způsoby řešení při různých typech onemocnění

4. Vedení dětí k hygienickým návykům

  • základní hygienické návyky, motivace dítěte, denní režim dítěte

5. Zásady správného životního stylu dítěte

  • výživa, pohybové aktivity, jídelníček, stravování, pitný režim

6. Metody a formy pedagogické práce

  • hry, cíle výchovy, výběr vhodné hračky, výchovně-vzdělávací aktivity a metody

7. Nepříznivé výchovné situace

  • agresivní a hyperaktivní děti, nestandardní reakce dětí, výchovné prostředky, asertivní jednání

8. Vývojové etapy dítěte

  • stadia, vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách

9. Etické principy při práci chůvy

  • zásady správného chování, hygiena, etika

10. Pracovněprávní vztahy

  • legislativa, daňová evidence, písemné smlouvy

11. Provozní a hygienická pravidla

  • zásady pro vedení dětského kolektivu, požadavky na prostory

12. Praxe

Uplatnění

dětské skupiny, chůva pro mikrojesle, nepedagogický pracovník v mateřské škole, chůva pro novorozence, chůva předškolních dětí, paní na hlídání, au-pair, profesionální chůva, pečovatelka o děti, chůva pro děti na pracovní smlouvu nebo na živnostenský list, majitel/ka agentury na hlídání dětí

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (PRAHA 3 - místo bude upřesněno)

Vstupní předpoklady

základní vzdělání, 18 let, zdravotní způsobilost, bez logopedické vady

Výstupní doklad

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu + Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

Rozsah

160 vyuč. hod. (120 hod. teorie a 40 hod. praxe) + zkouška z profesní kvalifikace

Akreditace

MSMT-33885/2020-2/360