Středisko vzdělávání, s.r.o.

Chůva pro děti

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Ostrava

 

Baví Vás práce s dětmi? Kurz je určen všem, kteří chtějí pečovat o děti, ale nemají potřebné znalosti a dovednosti, nebo také těm, kteří již pracují jako chůvy, ale nemají požadované osvědčení. Po absolvování kurzu získáte certifikát, na jehož základě můžete žádat o živnostenské oprávnění. Součástí kurzu je také praxe v předškolních zařízeních, kterou Vám zařídíme, a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu!

 

Profil absolventa: Absolvent si osvojí zásady bezpečnosti a prevence úrazů, naučí se vyhodnocovat nenadálé situace a bude umět dětem poskytnout první pomoc. Zvládá péči o nemocné dítě v domácím ošetřování, a to při infekčním onemocnění i běžných nemocech. Absolventi kurzu umí vést dítě k základním hygienickým návykům a znají zásady správného životního stylu dle různých věkových kategorií. Získají praktické zkušenosti z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví i sestavování jídelníčků.  Naučí se uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, budou umět organizovat různé typy her, vybírat správné vzdělávací a výchovné pomůcky a uplatňovat vhodné výchovné a vzdělávací metody. Absolventi se naučí řešit i nepříznivé situace z pedagogicko-psychologického hlediska, budou vědět, jak reagovat na agresivní či hyperaktivní dítě a jakých etických principů se při práci chůvy držet. Účastníci kurzu se budou rovněž orientovat v legislativě související s péči o děti i pracovněprávními vztahy a získají základní znalosti z oblasti daňové evidence a uzavírání smluv. Taktéž budou ovládat provozní a hygienická pravidla pro práci s dětmi v zařízeních i v domácnostech. 

 

Nabízíme také doplňkové semináře týkající se péče o děti, výživy a sociálních služeb, které mají absolventi kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky za zvýhodněnou cenu!

 

Jak kurz vypadá v praxi najdete v naší fotogalerii, kterou postupně aktualizujeme.

 

Tvoříme projekt VSEPROCHUVY.cz | Inspirace pro chůvy, učitele a rodiče na podporu chův v uplatnění, sebeprezentaci a růstu. Učíme chůvy, jak být úspěšné a vyhledávané.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - > Zajímá vás více informací o profesi chůva pro děti? Poradíme vám, jak se stát chůvou.

    - > Nabízíme e-book ZDARMA - 7 profesí pečujících o děti na profesionální úrovni.

    - > Dáme vám tipy, návody a inspiraci z oblasti péče a výchovy dětí.

    - > Obohatíme vás v podobě článků na blogu na aktuální témata.

    - > Zodpovíme veškeré vaše otázky na funpage FB.

    - > Propojujeme chůvy napříč ČR v profesní uzavřené skupině na FB Profesionální CHŮVA | Tipy, práce, zábava.

    - > Spravujeme FB skupinu pracovních příležitostí v ČR Chůvy, tety na hlídání, pečující osoby | Nabídky a poptávky hlídání dětí.

    - > Chcete být úspěšná a vyhledávaná chůva? Nyní máte možnost se účastnit WEBINÁŘE S PODPOROU Chůva v praxi aneb Jak mít plný diář.

 

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace. Více informací se dozvíte zde. 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit (tel.: 775 791 340, e-mail: info@vsostrava.com).

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
10.09.202111.12.2021Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)9700 Kč Přihlásit seVíce informací
13.09.202126.11.2021Po, St, Pá (15:30-19:30)9700 Kč Přihlásit seVíce informací
15.10.202129.01.2022Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)9700 Kč Přihlásit seVíce informací
18.10.202114.01.2022Po, St, Pá (15:30-19:30)9700 Kč Přihlásit seVíce informací
26.11.202119.03.2022Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)9700 Kč Přihlásit seVíce informací
29.11.202118.02.2022Po, St, Pá (15:30-19:30)9700 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Zásady bezpečnosti a prevence úrazů, ochrana zdraví dětí


2. Poskytování první pomoci dětem

  • vyhodnocení nenadálých situací, způsoby řešení, resuscitace, první pomoc při úrazech a nehodách

3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

  • rozeznání a vyhodnocení příznaků nemoci, postupy a způsoby řešení při různých typech onemocnění

4. Vedení dětí k hygienickým návykům

  • základní hygienické návyky, motivace dítěte, denní režim dítěte

5. Zásady správného životního stylu dítěte

  • výživa, pohybové aktivity, jídelníček, stravování, pitný režim

6. Metody a formy pedagogické práce

  • hry, cíle výchovy, výběr vhodné hračky, výchovně-vzdělávací aktivity a metody

7. Nepříznivé výchovné situace

  • agresivní a hyperaktivní děti, nestandardní reakce dětí, výchovné prostředky, asertivní jednání

8. Vývojové etapy dítěte

  • stadia, vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách

9. Etické principy při práci chůvy

  • zásady správného chování, hygiena, etika

10. Pracovněprávní vztahy

  • legislativa, daňová evidence, písemné smlouvy

11. Provozní a hygienická pravidla

  • zásady pro vedení dětského kolektivu, požadavky na prostory

12. Praxe

Uplatnění

dětské skupiny, chůva pro mikrojesle, nepedagogický pracovník v mateřské škole, chůva pro novorozence, chůva předškolních dětí, paní na hlídání, au-pair, profesionální chůva, pečovatelka o děti, chůva pro děti na pracovní smlouvu nebo na živnostenský list, majitel/ka agentury na hlídání dětí

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Vstupní předpoklady

základní vzdělání, 18 let, zdravotní způsobilost, bez logopedické vady

Výstupní doklad

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu + Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

Rozsah

160 vyuč. hod. (120 hod. teorie a 40 hod. praxe) + zkouška z profesní kvalifikace

Akreditace

MSMT-33885/2020-2/360