Středisko vzdělávání, s.r.o.

Chůva pro děti

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (PK 69-017-M) - FRÝDEK-MÍSTEK

 

Máte rádi děti? Starali jste se o ně již mnohokrát a máte v této oblasti bohaté zkušenosti? Chcete své dovednosti zúročit při práci chůvy, ale nemáte potřebné osvědčení o Vašem vzdělání v tomto oboru? Vykonejte jednu zkoušku a získáte celostátně platný certifikát, na jehož základě můžete také zažádat o živnostenský list a podnikat! Práce s dětmi je pro mnohé radost, tak proč nemít práci, která Vás bude bavit? Pokud se obáváte, že nemáte potřebné znalosti pro úspěšné vykonání zkoušky, můžete využít také přípravný kurz, kde je zkouška již zahrnuta v ceně!

 

Zkoušku z profesní kvalifikace pořádá Středisko vzdělávání s.r.o. na základě udělení autorizace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou.  Složením zkoušky PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací. 

 

Ceník:

4 900 Kč – cena zkoušky bez přípravy (znalosti získané samostudiem, z praxe) 

11 900 Kč – cena zkoušky včetně přípravy v akreditovaném rekvalifikačním kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (160 hodin + ZK) 

 

Náklady na zkoušku profesní kvalifikace lze odečíst z daní až do výše 10 000 Kč. Více informací nalznete zde.

 

V přípravném rekvalifikačním kurzu se účastníci dozví okruhy zkoušky, vyzkouší si testové příklady a budou vedeni k řádné přípravě ke zvládnutí zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

 

Jak zkouška vypadá v praxi najdete v naší fotogalerii, kterou postupně aktualizujeme.


Obsahová náplň

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Témata zkoušky naleznete zde.

 

Zkouška se skládá: 

- písemná část (testová) 

- ústní část, praktické předvedení

- řešení modelové situace 

 

Písemná část: Každé kritérium je ověřováno min. 1 otázkou. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek. Tzn. nestačí se naučit jen některá kritéria (témata) a některá vynechat, u všech musí být správně min. 80 % otázek. Středisko vzdělávání s.r.o. disponuje širokou škálou testových vzorů, každý uchazeč zpracovává jedinečný test. 

 

Ústní část: Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu. 

 

Modelové situace: Uchazeč si losuje 1 modelovou situaci, kterou předvede. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky. 

 

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí. 

Uplatnění

dětské skupiny, chůva pro novorozence, chůva pro mikrojesle, chůva předškolních dětí, paní na hlídání, au-pair, profesionální chůva, pečovatelka o děti, chůva pro děti na pracovní smlouvu nebo na živnostenský list, majitelka agentury na hlídání dětí

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Potoční 1091, 738 01 Frýdek-Místek)

Vstupní předpoklady

min. 18 let, základní vzdělání, bez logopedické vady

Výstupní doklad

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

Rozsah

Čas zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2,5 až 4 hodiny (1 hod. = 60 minut)