Středisko vzdělávání, s.r.o.

Rekvalifikace

Mgr. Dana Škorpíková

Mgr. Dana Škorpíková vystudovala Ostravskou univerzitu, kde získala titul Bc. Následně nastoupila do Prahy na Univerzitu J. A. Komenského, kde v roce 2010 obhájila titul Mgr. v oboru Andragogika.

 

Pracovala jako učitelka na 1. stupni základní školy, vychovatelka v dětském domově. V současné době je vedoucí učitelkou v mateřské škole pro děti se sluchovým postižením a těžkými vadami řeči.

 

Umí komunikovat znakovým jazykem, má zkušenosti v oblasti předškolní pedagogiky, speciální pedagogiky a speciálně pedagogické diagnostiky a ústavní výchovy.

 

Mgr. Věra Miklušová

 Mgr. Věra Miklušová pracuje v současné době jako ředitelka mateřské školy v Ostravě - Zábřehu.

 

Po maturitě (v roce 1982) nastoupila do mateřské školy, kde jako učitelka pracovala 19 let. Poté pracovala 7 let jako zástupkyně ředitelky školy (MŠ při ZŠ) a od roku 2008 pracuje jako ředitelka příspěvkové organizace slučující 4 mateřské školy.

 

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Novém Jičíně a později (při zaměstnání) bakalářský a magisterský obor speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě v Ostravě.

 

Jejím koníčkem je hudba a sport. Od roku 1998 je členkou Pěveckého sboru ostravských učitelek. S tímto sborem se úspěšně účastnila mnoha soutěží a festivalů po celé Evropě. Ve volných chvílích se věnuje procházkám, jízdě na kole, lyžování a vnoučátkům.

 

Ing. Zdeňka Gajdorusová

Vystudovala pedagogickou školu, později ekonomiku a management v průmyslu se zaměřením na marketingový výzkum. Dlouhá léta se věnuje intenzivní práci s dětmi. V současné době pracuje jako statutární zástupkyně mateřské školy a lektorka vzdělávání. Ve své práci se věnuje dětem předškolního věku, talent managementu dětí, učitelské praxi, lektorské práci a marketingu.

 

Když zrovna nepracuje, baví ji toulat se po kopcích, lyžovat, cestovat, poznávat nové věci, péct sladké dobroty, relaxovat při práci v okrasné zahradě a odpočívat s knihou v posteli.

 

Bc. Miluše Poláčková

Bc. Miluše Poláčková studovala Pedagogickou fakultu na Ostravské univerzitě, obor Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky.

 

Má dlouholetou praxi v práci s dětmi. Působila jako učitelka v mateřské škole, vychovatelka, sportovní referentka, učitelka plavání dětí předškolního věku. V letech 1991 – 1992 vedla vlastní soukromou školu plavání pro děti předškolního věku a nižšího věku ve Zlíně. Od roku 2015 se aktivně věnuje lektorské činnosti.

 

Má zkušenosti s tvorbou programů (ekologie, jóga, zdravý životní styl) a projektů pro děti. Uplatňuje cvičení jógy při práci s předškoláky a mladšími školáky a také poskytování zvýšené logopedické péče dětem v přípravných třídách pro děti předškolního věku. Vedla logopedické kroužky pro děti přípravných tříd a poskytovala reedukační logopedickou péči žákům 1. stupně.

 

Mezi její zájmy patří plavání, cyklistika, lyžování a hudební činnost.

 

Mgr. Jarmila Ozdincová

Mgr. Jarmila Ozdincová je zdravotní sestra a lektorka.

 

Po maturitě začala pracovat jako zdravotní sestra na traumatologii a onkologii. Od roku 1994 působí ve výjezdové skupině na záchranné službě Moravskoslezského kraje

 

V roce 2002 ukončila pomaturitní specializační studium v oboru Zdravotní sestra v úseku práce intenzivní péče (psychologie, resuscitace a intenzivní medicína, organizace práce a hygiena provozu ARO, JIP a ZS, přednemocniční neodkladná péče). Roku 2011 ukončila bakalářské studium v oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací. V roce 2014 úspěšné ukončila studium na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce Sv. Alžběty, N. O. (titul Mgr.).

 

Ve Fakultní nemocnici Ostrava vyučuje již 15 let kurz Řidič dopravy zraněných, nemocných a rodiček. Pro dobrovolný hasičský záchranný sbor provádí simulace. V případě potřeby provádí školení pro zaměstnance různých firem, a to vždy se zaměřením na jejich specializaci.

 

Přednášky se snaží směřovat k praktické části, čerpá ze své dlouholeté zkušenosti z výjezdů na záchranné službě.