Středisko vzdělávání, s.r.o.

Obchod, ekonomika, marketing

Asistent/ka, sekretář/ka (PK 62-008-M)

 

Hlásíte se na pracovní pozici asistenta/asistentky, ale jste neúspěšní, protože nemáte patřičné vzdělání a odbornost? Myslíte si, že máte dostatečné znalosti a dovednosti? Pak vykonejte pouze zkoušku a získáte celostátně platný certifikát, který prokáže, že jste odborníkem a na danou pozici schopnosti máte! Také pokud nehledáte pracovní uplatnění, ale rádi byste jen měli osvědčení o Vaši způsobilosti, tak je zkouška právě pro Vás!

  

Zkoušku z profesní kvalifikace pořádá Středisko vzdělávání s.r.o. na základě udělení autorizace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou. Složením zkoušky PK Asistent/ka, sekretář/ka 62-008-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání asistent/ka, sekretář/ka, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

 

Ceník:

3 000 Kč – cena zkoušky bez přípravy (znalosti získané samostudiem, z praxe) 

 

Náklady na zkoušku profesní kvalifikace lze odečíst z daní až do výše 10 000 Kč. Více informací naleznete zde.

 

Tato zkouška není nadále v nabídce.


Obsahová náplň

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Témata zkoušky naleznete zde.

 

Zkouška se skládá: 

- písemná část (testová) 

- ústní část, praktické předvedení 

- řešení modelové situace

 

Písemná část: Každé kritérium je ověřováno min. 1 otázkou. Za úspěšné splnění testu se považuje 75% správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50% otázek. Tzn. nestačí se naučit jen některá kritéria (témata) a některá vynechat, u všech musí být správně min. 50% otázek. Středisko vzdělávání s.r.o. disponuje širokou škálou testových vzorů, každý uchazeč zpracovává jedinečný test. 

 

Ústní část: Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu. 

 

Modelová situace: Uchazeč si losuje 1 modelovou situaci, kterou předvede. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky. 

 

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí. 

Uplatnění

asistent/ka, sekretář/ka ředitelů a vedoucích pracovníků ve všech odvětvích, administrativní pracovník ve velkých a malých firmách, neziskových a státních organizacích, pomocný pracovník

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Vstupní předpoklady

min. 18 let, základní vzdělání

Výstupní doklad

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Asistent/ka, sekretář/ka"

Rozsah

Čas zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny (1 hod. = 60 minut)