Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy a semináře

Specifika péče o pacienty s Alzheimerovou demencí

 

Setkáváte se s osobami trpícími Alzheimerovou demencí a chcete více porozumět jejich nemoci? V semináři se seznámíte se základními pojmy, projevy a příznaky demence, porozumíte specifikům chování člověka s demencí. Zaměříte se také na základy komunikace s lidmi postiženými demencí a seznámíte se se základními východisky péče. 

 

Lektor: PhDr. Miroslava Tichopádová, pracovník v sociálních službách, lektor

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

1. Příznaky a projevy Alzheimerovy demence, diagnóza a léčba
2. Zásady komunikace s postiženými demencí
3. Základní specifika a východiska péče o nemocné s demencí v jednotlivých stádiích nemoci

  • biografie
  • validační terapie
  • reminiscenční terapie
  • muzikoterapie
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.